Thủ tục xin cấp lý lịch tư pháp

Trình tự thực hiện:
a) Công dân chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại Sở Tư pháp, nhận phiếu hẹn trả kết quả
b) Sở Tư pháp thụ lý , giải quyết và trả kết quả cho công dân theo phiếu hẹn
Cách thức thực hiện: 
– Trực tiếp tại Sở Tư pháp (Tại sở tư Pháp Hà Nội số 1B Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội nếu người xin lý lịch tư pháp có hộ khẩu tại Hà Nội, hoặc người nước ngoài khai báo tạm trú tại Hà Nội).
– Hoặc ủy quyền cho người khác: Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.
– Thành phần hồ sơ:
Đơn yêu cầu cấp lý lịch tư pháp  (theo mẫu quy định )
– Phiếu yêu cầu xác minh Lý lịch Tư pháp (theo mẫu quy định);
– Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;
–  Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải chứng minh mối quan hệ (băng bản sao giấy khai sinh; chứng nhân kết hôn….)
Công văn, yêu cầu….đối với các cơ quan , tổ chức theo quy định của Luật
(Đối với những giấy tờ trên, trường hợp không có bản sao công dân có thể photo và xuất trình bản chính để đối chiếu)
Số lượng hồ sơ: 02 bộ
Thời hạn giải quyết:
Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ.
– Trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 47 của Luật này, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật này thì thời hạn không quá 20 ngày
Các cơ quan thực hiện thủ tục cấp lý lịch tư pháp:
Sở Tư pháp
Phiếu lý lịch tư pháp số 1 hoặc số 2
Lệ phí: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/lần cấp/người.