Thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú

làm visa lao động dài hạn

Tư vấn thủ tục xin xác nhận tạm trú, xác nhận thường trú, xin thẻ cư trú cho người nước ngoài tại Việt Nam. Tư vấn miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài có thân nhân Việt Nam, tư vấn miễn thị thực một số quốc gia. Xin visa nước ngoài: visa Trung …

Đọc tiếp CHUYÊN TRANG VISA, THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI